w przypadku kiedy rożne banki odnoszą się do tego samego rodzaju wiboru 3-miesięcznego lub sposób w jaki jest on przez te podmioty aktualizowany nie ma większego znaczenia, odebrany leasingobiorcy...